Rólunk

 

Köszöntjük Önöket a Kőbányai Bóbita Óvoda oldalán.


Néhány szóval szeretnénk bemutatni intézményünk pedagógiai programját, közösségünk számára fontos értékeket, melyek meghatározzák nevelőmunkánkat.

Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik egészségesek, értelmesek, szeretettel fordulnak környezetük és embertársaik felé, kreatívak, harmonikus személyiségűek és pozitív szemléletűek.
Az integrációban részt vevő gyermekeknél célunk, az egyéni képességek, fejlettségei szint mellett elérhető legjobb felnőttkori szociális adaptáció és önállóság feltételeinek megalapozása.

Gyermekképünk megrajzolásánál az eltérő pedagógiai és pszichológiai irányzatok közös vonásait vettük figyelembe. Ezek szerint a gyermek fejlődő személyiség, fejlődését a genetikai adottságok és az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott hatások együttesen határozzák meg.
Célunk:

  • A GYERMEKI SZEMÉLYISÉG TELJES KIBONTAKOZTATÁSA, AZ EMBERI JOGOK ÉS A GYERMEKET MEGILLETŐ JOGOK, VALAMINT AZ EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSA.
  • A GYERMEKEK ÉLETKORI ÉS EGYÉNI SAJÁTOSSÁGAIHOZ, EGYÉNI SZÜKSÉGLETEIHEZ IGAZODÓ KÉPESSÉGFEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA.
  • A CSALÁDI NEVELÉST KIEGÉSZÍTVE A GYERMEK ÉRZELMI, TESTI, ÉRTELMI ÉS SZOCIÁLIS FEJLŐDÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA.
  • INKLUZÍV PEDAGÓGIAI INTEGRÁCIÓ, DIFFERENCIÁLÁS MEGVALÓSÍTÁSA.
  • TEHETSÉGGONDOZÁS.
  • INNOVÁCIÓ.

Nyitott és rugalmas rendszerben szervezzük a gyermekek napi tevékenységét, ahol igazodunk az életkori, egyéni sajátosságokhoz, az egyéni szükségletekhez és az egyéni fejlődési ütemhez.
Programunkban az egészséges életmód biztosításán belül a mozgás, a játék és a kommunikációs nevelés kiemelt szerepet kap.
Szeretnénk elérni, hogy a gyermekek örömmel járjanak óvodába.
Nevelőközösségünk folyamatos fejlesztő munkával, játékos módszerekkel nevel az iskolai életmódra nyitott, kreatív, magabiztos gyerekeket.

Publikálva: 2022.11.25. 
Létrehozva: 2022. 11. 25.
Utoljára módosítva: 2022. 11. 25.
Módosította: Blattner Edit